KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

PRO PEDAGOGY - Doporučení a zpráva z vyšetření

Doporučení a zpráva z vyšetření

Výstupem z odborného vyšetření dítěte v PPP je zpravidla písemná zpráva, a to dle rozhodnutí klienta buď interní – zůstává v dokumentaci poradny, nebo je poskytnuta zákonnému zástupci dítěte (zletilému klientovi). Zpráva z vyšetření je určena výhradně zákonnému zástupci (zletilému klientovi), ne škole. Dle svého zvážení může škole kopii zprávy sám předat nebo ji poskytnout k nahlédnutí.

Pokud se vyšetřením klienta dojde k závěru, že jde o dítě, žáka nebo studenta s potřebou podpůrných opatření – čili má speciální vzdělávací potřeby nebo disponuje vysokým nadáním – vydává poradna ke zprávě z vyšetření dokument „Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“. Ten zasílá do datové schránky školy i v případě, že zákonný zástupce (zletilý klient) s doporučením podpůrných opatření ke vzdělávání nesouhlasí. Škola je povinna navržená podpůrná opatření se zákonným zástupcem (zletilým klientem) v osobním kontaktu projednat.

Aby se na toto jednání ve škole mohl zákonný zástupce (zletilý klient) připravit, obdrží v PPP v dojednaném termínu kromě zprávy z vyšetření také kopii dokumentu Doporučení, který byl odeslán do datové schránky školy.


TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2021 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník? Ochrana osobních údajů