KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

PRO PEDAGOGY - Doporučení a zpráva z vyšetření

Doporučení a zpráva z vyšetření

Výstupem z odborného vyšetření dítěte v PPP je zpravidla písemná zpráva, a to dle rozhodnutí klienta buď interní – zůstává v dokumentaci poradny, nebo je poskytnuta zákonnému zástupci dítěte (zletilému klientovi). Zpráva z vyšetření je určena výhradně zákonnému zástupci (zletilému klientovi), ne škole. Dle svého zvážení může škole kopii zprávy sám předat nebo ji poskytnout k nahlédnutí. Zpráva může obsahovat i doporučení pro školu ohledně vzdělávání žáka. Pak je o to více zapotřebí s ní školu seznámit, pokud rodič chce, aby zajistila dítěti to, co podle zjištění poradenských pracovníků potřebuje.
Pokud se vyšetřením klienta dojde k závěru, že jde o dítě, žáka nebo studenta s potřebou podpůrných opatření – čili mají speciální vzdělávací potřeby nebo disponují vysokým nadáním – postupuje se dále dle §16 školského zákona. Poradna vypracuje tradičně jednak zprávu z vyšetření určenou pouze zákonnému zástupci (zletilému klientovi), jednak návrh doporučení podpůrných opatření pro školu. Návrh doporučení je zaslán škole, která má uvedené postupy ve vzdělávání žáka odsouhlasit, případně vyjádřit připomínky. Pak je vypracován oficiální dokument Doporučení, který obdrží škola prostřednictvím datové schránky. Zákonný zástupce (zletilý klient) je s tímto Doporučením seznámen u příležitosti osobního převzetí zprávy z vyšetření v poradně v domluveném termínu. Škola je pak povinna na své půdě dokument Doporučení se zákonným zástupcem (zletilým klientem) osobně projednat.


TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2019 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník?