KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

PREVENCE - Vzdělávání

PPP Frýdek – Místek je akreditovanou vzdělávací institucí. Vzdělávání probíhá
ve  skupinách o počtu max. 15 účastníků. Pro získání bližších informací i k zaslání přihlášky v případě Vašeho zájmu o některý z níže uvedených programů využijte kontaktu ompa.pppfm@gmail.com.
Adresa pro zaslání přihlášky poštou:
Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek, přísp. org.
Metodik prevence PPP
Palackého 130
738 02 Frýdek-Místek

Formulář přihlášky ke stažení zde.

Po obdržení dostatečného počtu přihlášek na vzdělávací program budou zájemcům s časovým předstihem jeden měsíc před zahájením akce zaslány podrobné organizační informace s výzvou k zaplacení přiložené složenky.
Vzdělávání bude probíhat v učebně hlavní budovy PPP ve Frýdku-Místku,
Palackého 130.


MŠMT ČR udělilo akreditaci č.j. 13075/2010-25 k realizaci následujících vzdělávacích programů:

1. Dítě a násilí v rodině I
Celkem 16 hod., 2 výukové dny po 8 hod. rozložené do dvou měsíců
Hlavní techniky: Interakce, práce s kazuistikami, rozbory konkrétních situací
Anotace: Program přináší odpovědi nejen na tyto otázky:
Co je to domácí násilí? Co se děje za „oponou“?
Jak vypadá násilí v rodině očima dítěte?
Co vše musí děti prožívat?
Jaké jsou druhy, znaky a cyklus domácího násilí?
Jaké jsou příčiny a následky násilí v rodině?

2. Dítě a násilí v rodině II
Celkem 16 hod., 2 výukové dny po 8 hod. rozložené do dvou měsíců
Hlavní techniky: Interakce, práce s kazuistikami, rozbory konkrétních situací
Anotace: Program je přímým pokračováním „jedničky“, přináší odpovědi nejen na tyto otázky:
Jaká je charakteristika oběti a agresivního jedince?
Co je to syndrom CAN ?
Jak mohu lépe poznat dítě ohrožené násilím, na co se mám zaměřit?
Jaké zákony se k této oblasti vztahují?
S kým a jakým způsobem mohu spolupracovat?
Jak pracovat s dětmi v rámci prevence jejich zneužívání?

3. Komunikace s dysfunkční rodinou I
Celkem 16 hod.,2 výukové dny po 8 hod. rozložené do dvou měsíců
Hlavní techniky: práce s kazuistikami, nácvik vedení rozhovoru, diskuze o případech ze školní praxe.
Anotace: Program rozšiřuje znalosti z oblasti dysfunkční rodiny, ukazuje její vnitřní komunikaci, přibližuje možná úskalí komunikace a prohlubuje znalosti z oblasti vedení rozhovoru s jejími členy.
1.Klíčové komunikační dovednosti se zaměřením na obtížnou komunikaci - 10 hod.
2.Vnitřní komunikace dysfunkční rodiny - 6 hod.

4. Komunikace s dysfunkční rodinou II
Celkem 16 hod., 2 výukové dny po 8 hod. rozložené do dvou měsíců
Hlavní techniky: práce s kazuistikami, nácvik vedení rozhovoru, diskuze o případech ze školní praxe.
Anotace: Navazuje na „jedničku“. Prohlubuje znalosti z oblasti dysfunkční rodiny, psychologicky přibližuje vybrané problematické osobnostní typy dospělých, předkládá účinné komunikační strategie.
1.Asertivita a používání zpětné vazby - 8 hod.
2.Časté typy problematických osobností, přístupy k nim - 8 hod.

5. Techniky práce s výchovně náročnými žáky
se zaměřením na relaxaci a výtvarnou tvorbu

Celkem 40 hod., 5x8 hod. výuky
Hlavní techniky: přímé provádění arteterapeutických technik (Strom života, Společný dům, Emoční alchymie atd.), rozbory výtvarných prací, relaxační techniky a jejich nácvik
Program odpovídá nejen na tyto otázky:
Jaké je místo, vývoj a význam emocí v životě člověka?
Jaké jsou projevy emocí ve výtvarné tvorbě ?
Jaké jsou zákonitosti vývoje dětských výtvarných schopností a jejich charakteristické znaky ?
Co vše mi může poskytnout Jacobsonova progresivní relaxace, autogenní trénink, jeho nácvik a další metody?

6. Úvod k psychiatrickým diagnózám žáků a IVP
Celkem 40 hod., 5x8 hod. výuky
Hlavní techniky: základní teoretické poznatky z uvedených oblastí
(psychiatr. diag. + legislativa), přímá práce s kazuistikami, nácvik vedení rozhovorů
Program zaměřen na tyto oblasti:
komunikace: asistent pedagoga – pedagog – žák s psychiatrickou diagnozou – rodiče
legislativa, pracovní náplně, tvorba IVP a práce s plánem
nejčastější psychiatrické diag.:ADHD, poruchy autistického spektra a jiné por. chování

7. Klima třídy
Celkem 16 hod., 2x8 hod, výuky
Hlavní techniky: techniky přímé práce s třídním kolektivem, nácviky technik, jejich rozdělení a využití
Program zaměřen na tyto oblasti:
Dynamika vztahů ve třídě, techniky
Pedagogická diagnostika žáků a její využitíProjekt

EU – peníze školám


Projekt s názvem EU – peníze školám nabízí finanční podporu k rozvoji znalostí, schopností a dovedností žáků a pedagogických pracovníků, ale také na vybavení škol, výukové materiály a programy. Podrobněji viz www.eupenizeskolam.cz.
V souvislosti s tímto projektem nabízíme vzdělávání v rámci DVPP.

TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2021 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník? Ochrana osobních údajů