KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

PREVENCE - Východiska realizace školní prevence

Charakteristika primární prevence

• Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným s projevy rizikových forem chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření

• Atributy primární prevence jsou výchova ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnostiRizikové chování ve školním prostředí:

• Návykové látky – drogy
příručka

• Návykové látky – tabák
příručka

• Návykové látky - alkohol
příručka

• Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie)
článek

• Syndrom týraného dítěte – CAN
článek

• Šikana a agrese
článek

• Kyberšikana
Seznam se bezpečně! - doporučujeme
příručka pro bezpečnější internet online hry Safer Internet

• Homofobie
příručka

• Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus
článek

• Vandalismus
článek

• Záškoláctví
článek

• Sexuálně rizikové chování
článek

• Krádeže

• Dítě a dospívající na útěku
příručka

• Sekty
článekDokumenty určující realizaci školní prevence:

21291/2010-28 Metodické doporučení - úvodní část

Příloha 1 - Návykové látky
Příloha 2 - Rizikové chování v dopravě
Příloha 3 - Poruchy příjmu potravy
Příloha 4 - Alkohol
Příloha 5 - Syndrom CAN
Priloha 6 - Školní šikanování
Příloha 7 - Kyberšikana
Příloha 8 - Homofóbie
Příloha 9 - Extremismus, rasismus, xenoffobie, antisemitismus
Příloha 10 - Vandalismus
Příloha 11 - Záškolactví
Příloha 12 - Krádeže
Příloha 13 - Tabák
Příloha 15 - Netolismus.doc
Příloha 16 - Sebepoškozování.doc
Příloha 17 - Nová náboženská hnutí.doc
Příloha 18 - Rizikové sexuální chování.doc
Příloha 19 - Příslušnost k subkulturam.doc
Příloha 20 - Domácí násilí.doc
Příloha 21 - Hazardní hraní.docx

14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

25 884/2003-24 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení
s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality
na dětech a mládeži páchané


11 691/2004-21 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetuMŠMT k testování moči
Úkoly metodika dle vyhlášky

TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2021 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník? Ochrana osobních údajů