KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

AKTUÁLNĚ

Aktualizované informace pro veřejnost

Vzhledem k opatřením přijatým vládními orgány v souvislosti s COVID-19
zavádí PPP Frýdek- Místek, p. o., následující režim:

Všechna pracoviště PPP zůstávají až do odvolání pro veřejnost zcela uzavřena.

Zprávy z vyšetření a Doporučení pro vzdělávání žáka se SVP nyní osobně nevydáváme.

Optimálně lze s PPP komunikovat prostřednictvím e-mailu, veškeré kontakty naleznete na těchto webových stránkách. K dispozici je také každodenně od 8 do 13 hodin služba na telefonním čísle: 558 432 084.

Odvolaná vyšetření a konzultace evidujeme. Po ukončení mimořádných opatření budeme žadatele o poradenskou službu individuálně kontaktovat a společně sjednáme termín setkání. Žádáme o trpělivost, přednostně budou řešeny žádosti o posouzení zralosti dítěte pro nástup do ZŠ.


Podávání žádostí o poskytnutí poradenské služby je nadále možné, a to prostřednictvím vyplněného formuláře (viz odkaz Formuláře na těchto webových stránkách). Důrazně upozorňujeme, že bez podpisu zletilého žáka či zákonného zástupce nezletilého žáka, a také pedagogického pracovníka školy, nebude žádost zaevidována, dokud nebudou tyto náležitosti doplněny.

Upozornění! Pokud škola doposud poskytovala žákovi podpůrná opatření 1. stupně (jak jí ukládá Vyhláška č. 27/2005 Sb., v platném znění), je povinna dle novely citované vyhlášky k vyplněnému formuláři Žádosti připojit i vyplněný formulář „Informace o podpůrných opatřeních 1. stupně poskytovaných žákovi“.

Podobně – pokud škola navrhuje přidělení podpory asistenta pedagoga žákovi, je povinna k Žádosti o vyšetření připojit vyplněný formulář „Zdůvodnění návrhu školy k přidělení asistenta pedagoga“.

Veškeré formuláře k vyplnění najdete v odkazu Formuláře na těchto webových stránkách.


Další informace k provozu poradny budeme průběžně doplňovat na tomto místě.


S pozdravem a přáním pevného zdraví
Mgr. Miroslava Šigutová
ředitelka PPP Frýdek-Místek

TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2020 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník?