KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

AKTUÁLNĚ

Informace pro děti, žáky, studenty a jejich doprovod
(dále jen „klienti“):

1. Při individuálním kontaktu klienta s odborným pracovníkem poradny během vyšetření či konzultace se nepožaduje použití roušky či jiných ochranných prostředků, a to v případě, je-li dodržen minimální odstup
1,5 - 2 metry. Opatření se nevztahuje na:
- děti do dvou let věku
- děti MŠ
- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

2. Ve společných prostorách poradny je použití roušky povinné.

3. Klientům s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nebude poradenská služba poskytnuta. Zákonný zástupce dítěte (zletilý klient) v takovém případě sjedná se sociální pracovnicí náhradní termín.

4. Pokud se akutní infekční onemocnění u klienta projeví během pobytu v poradně (vzestup teploty, kašel, rýma, bolesti hlavy, nápadná únava, schvácenost, či jiná akutní změna zdravotního stavu) zajistí poradna izolaci klienta, od ostatních zdravých klientů a zaměstnanců poradny, a informuje neprodleně zákonného zástupce.
Zákonný zástupce (nebo jím pověřená zletilá osoba) převezme klienta v poradně bez zbytečného odkladu.

5. V případě chronického respiračního onemocnění klienta (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si poradna vyžádá od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě svého rozhodnutí, přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí.

TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2020 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník?