KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

AKTUÁLNĚ

Aktualizované informace pro veřejnost

Od 27. dubna 2020 je obnoven plný provoz poradny.

Vstup do budovy zařízení je umožněn pouze klientům a doprovázejícím osobám.
Nikdo s příznaky akutní infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům Covid-19, nesmí do budovy vstoupit. Pokud klient vykazuje některý z příznaků Covid-19, musí zařízení neprodleně opustit. O podezření informuje ŠPZ spádovou hygienickou stanici.
S dítětem se jako doprovod dostaví pouze jedna osoba.
Všichni klienti a doprovázející osoby nosí ve společných prostorách roušky, s sebou mají sáček na její uložení.
Mezi osobami v čekárně musí být dodržován odstup alespoň 2 metry, pokud se nejedná o vztah klient-doprovázející osoba.
Doprovázející osoba se snaží omezit volný pohyb dítěte v prostorách čekárny a celé poradny.
Neprodleně po vstupu do místnosti, kde se poskytují poradenské služby, musí klient i doprovázející osoba použít dezinfekci na ruce.
V průběhu poskytování poradenských služeb v místnosti nemusí klienti ani pedagogičtí pracovníci zařízení nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky použít i v průběhu poskytování poradenské služby.
Při sejmutí si klient ukládá roušku do sáčku.
V případě potřeby mohou být klienti vyzváni, aby si umyli nebo vydezinfikovali ruce.
Klient i doprovázející osoba dodržují stanovená hygienická pravidla. Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta či doprovázející osoby, je důvodem k ukončení poskytování poradenské služby.

Zprávy z vyšetření a Doporučení pro vzdělávání žáka se SVP je možno v PPP vyzvednout osobně.
Optimálně lze s PPP komunikovat prostřednictvím e-mailu, veškeré kontakty naleznete na těchto webových stránkách. K dispozici je také každodenně od 8 do 15 hodin služba na telefonním čísle:
558 432 084 (F-M), 558 334 541 (Třinec)

Odvolaná vyšetření a konzultace evidujeme. Po ukončení mimořádných opatření budeme žadatele o poradenskou službu individuálně kontaktovat a společně sjednáme termín setkání. Žádáme o trpělivost, přednostně budou řešeny urgentní žádosti.

Upozornění!
Zákonný zástupce klienta (zletilý klient) je povinen podpisem stvrdit čestné prohlášení o bezrizikovosti rodinného zázemí. Formulář lze vytisknout a podepsaný přinést do poradny v den vyšetření. Případně bude čestné prohlášení k podpisu předloženo zákonnému zástupci klienta (zletilému klientovi) na místě před zahájením poradenské služby.

Ke stažení: formulář čestného prohlášení

_____________________________________________________________________________________________

Podávání žádostí o poskytnutí poradenské služby je nadále možné, a to prostřednictvím vyplněného formuláře (viz odkaz Formuláře na těchto webových stránkách). Důrazně upozorňujeme, že bez podpisu zletilého žáka či zákonného zástupce nezletilého žáka, a také pedagogického pracovníka školy, nebude žádost zaevidována, dokud nebudou tyto náležitosti doplněny.

Upozornění!
Pokud škola doposud poskytovala žákovi podpůrná opatření 1. stupně (jak jí ukládá Vyhláška č. 27/2005 Sb., v platném znění), je povinna dle novely citované vyhlášky k vyplněnému formuláři Žádosti připojit i vyplněný formulář „Informace o podpůrných opatřeních 1. stupně poskytovaných žákovi“.

Podobně – pokud škola navrhuje přidělení podpory asistenta pedagoga žákovi, je povinna k Žádosti o vyšetření připojit vyplněný formulář „Zdůvodnění návrhu školy k přidělení asistenta pedagoga“.

Veškeré formuláře k vyplnění najdete v odkazu Formuláře na těchto webových stránkách.


Další informace k provozu poradny budeme průběžně doplňovat na tomto místě.


S pozdravem a přáním pevného zdraví

Mgr. Miroslava Šigutová
ředitelka PPP Frýdek-Místek

TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2020 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník?