KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

PRO RODIČE - Průběh vyšetření

Odborné vyšetření v poradně má zpravidla tento průběh:

nezletilí se dostaví do poradny v doprovodu alespoň jednoho zákonného zástupce. Ve stanovenou dobu vyčkají v čekárně určeného poradenského pracoviště na příchod psychologa nebo pedagoga, který je odvede do své pracovny. Odborné vyšetření je většinou zahájeno společným úvodním rozhovorem na téma upřesnění objednávky. Poté klienti obdrží stručné informace o organizaci, průběhu, náplni a dalších souvisejících okolnostech vyšetření. Zákonní zástupci a plnoletí klienti potvrdí svým podpisem souhlas s realizací pedagogického nebo psychologického vyšetření. Plné znění informovaného souhlasu naleznete zde. Kromě toho stvrdí podpisem skutečnost, že byli seznámeni s informacemi o nakládání s osobními údaji klientů ze strany PPP F-M. Pokud zmíněné dva informované souhlasy zákonný zástupce (zletilý klient) nepodepíše, nemůže být poradenská služba (vyšetření nebo konzultace) poskytnuta.

Doprovázející osoby pak přejdou do vedlejší místnosti k sociální pracovnici za účelem sepsání základních anamnestických údajů, např. o nejbližší historii rodiny, uvedou výčet nemocí, které dítě prodělalo, informace o příp. speciální lékařské péči, o výchovných přístupech v rodině a o dalších faktorech, které vývoj dítěte nebo jeho současný stav významně ovlivňují.

V opodstatněných případech může být odborné vyšetření provedeno za přítomnosti nebo i aktivní spolupráce zákonných zástupců dítěte.

Psychologické vyšetření je provedeno v časovém rozmezí asi dvou hodin včetně úvodního a závěrečného rozhovoru, stejně tak i vyšetření speciálním pedagogem. Někdy je psychologické i pedagogické vyšetření uskutečněno v jednom dni, častěji však v časovém odstupu.

Závěry vyšetření jsou se zákonnými zástupci dítěte či se zletilými klienty podrobně prohovořeny. Odborný pracovník navrhne potřebná opatření a postupy zaměřené ke zmírnění nebo odstranění vzdělávacích obtíží dítěte (žáka, studenta). Zákonný zástupce s nimi stvrdí souhlas svým podpisem. V následné komunikaci se školou pak PPP vyjedná míru a charakter potřebných podpůrných opatření, která budou žákovi poskytována.

TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2021 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník? Ochrana osobních údajů