KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

PREVENCE

Metodik prevence PPP

Zajišťuje hlavně metodickou a informativní pomoc školním metodikům prevence
při plánování a realizaci primárních preventivních opatření i při sekundární prevenci
u již zjištěných projevů sociální patologie, spolupracuje s dalšími subjekty sociální sítě. Pracuje s rodinami a jednotlivci v krizových situacích.



Pro školní metodiky prevence nabízí podporu a pomoc:

• při zpracování, realizaci či vyhodnocení školní preventivní strategie (ŠPS)

• při získávání aktuálních informací o koncepcích, strategiích a metodice v primární prevenci sociálně patologických jevů

• při obsahovém zpracování projektových žádostí či grantů jako možných zdrojů finančních prostředků pro školu

• s nabídkou možností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence RPCH pro ŠMP i další kolegy z pedagogického sboru

• při řešení aktuálního případu výskytu projevů rizikových forem chování (drogy, šikana, krádeže, záškoláctví,…) formou konzultace postupu

• při získávání informací o dalších organizacích pracujících v oblasti primární prevence, včetně krizových a poradenských zařízení v regionu


Metodik prevence PPP: Mgr. Zdeňka Neničková

e-mail: ompa.pppfm@gmail.com

mobil: +420 724 259 542

telefon: +420 558 644 750

konzultační hodiny: čtvrtek 12.00 – 16.00 hod, nebo na základě předchozí domluvy

TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2021 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník? Ochrana osobních údajů