Pracovní příležitosti

Ředitelka PPP Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

PSYCHOLOGA / PSYCHOLOŽKY


Požadované vzdělání: VŠ-akreditovaný magisterský studijní program jednooborové psychologie (Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., par. 19).

Platové zařazení: 12. platová třída, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku, dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Místo pracoviště: Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek.

Pracovní poměr na dobu určitou.

Nástup do pracovního poměru: dle dohody

Nabízíme: pružnou pracovní dobu, finanční příspěvek na stravování, osobní příplatek, 320 hodin dovolené, 12 dnů studijního volna.

Nabízíme pružnou pracovní dobu, finanční příspěvek na stravování, osobní příplatek, 320 hodin dovolené, 12 dnů studijního volna.

Termín výběrového řízení: datum a přesný čas bude uchazečům sdělen.

Praxe v oboru vítána. Informace na tel. čísle 558 432 084, Mgr. Jana Prokopová.

K žádosti přiložte kopii diplomu, včetně dodatku k diplomu, strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech.

Žádosti zasílejte na adresu:
Pedagogicko-psychologická poradna
Palackého 130
Mgr. Jana Prokopová – výběrové řízení
738 02 Frýdek-Místek
prokopova@pppfm.cz