Pracovní příležitosti

Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku, Palackého 130 vyhlašuje výběrové řízení na místo

PSYCHOLOGA


Požadované vzdělání: VŠ-akreditovaný magisterský studijní program jednooborové psychologie (Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., par. 19).

Platové zařazení: 11.- 12. platová třída, v souladu s Nařízením vlády č. 341/2017Sb., možnost přiznání osobního příplatku.

Místo pracoviště: Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek.

Pracovní poměr na dobu určitou.

Nástup do pracovního poměru: dle dohody.

Nabízíme: pružnou pracovní dobu, finanční příspěvek na stravování, osobní příplatek, 320 hodin dovolené, 12 dnů studijního volna.

Termín výběrového řízení: datum a přesný čas bude uchazečům sdělen.

Praxe v oboru vítána. Informace na tel. čísle 558 432 084, Mgr. Jana Prokopová.

K žádosti přiložte kopii diplomu, včetně dodatku k diplomu, strukturovaný životopis.

Žádosti zasílejte do 7. 10. 2022 na adresu:
Pedagogicko-psychologická poradna
Palackého 130
Mgr. Jana Prokopová – výběrové řízení
738 02 Frýdek-Místek
prokopova@pppfm.cz