KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

TÉMA ...

Osobní asistent

Osobní asistence spadá do resortu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Při podpoře začlenění dítěte se zdravotním postižením do běžného prostředí ve škole i mimo ni se osobní asistence uplatňuje jednak při doprovodech do a ze školy nebo zájmového kroužku, jednak přímo ve škole, o přestávkách nebo v průběhu vyučování.
Osobní asistent dítěte se zdravotním postižením je člověk, který dítěti zajišťuje jeho potřeby, pomáhá mu zvládat běžné činnosti každodenního života a zprostředkovává mu kontakt s okolím. Ve škole spolupracuje s učitelem nebo učiteli a přizpůsobuje se též jejich požadavkům a doporučením obsaženým v individuálním vzdělávacím plánu (IVP). Při vyučování pracuje pod vedením učitele a koordinuje svou činnost s jeho činností.
Osobní asistent poskytuje dítěti podporu hlavně při sebeobsluze, osobní hygieně, stravování, o přestávkách, ve školní jídelně, v družině, při přesunech po budově školy i mimo školu, ale pomáhá mu také s kontakty a komunikací se spolužáky, s učiteli z jiných tříd, s personálem ve školní jídelně apod. Jeho pracovní náplň je velmi různorodá a liší se případ od případu v závislosti na potřebách konkrétního uživatele jeho služeb.

Osobní asistent není zaměstnancem školy, ale většinou některé z nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby. Rodiče dítěte přispívají na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na úhradu finančních nákladů spojených se zajištěním této sociální služby. Maximální výši úhrady stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb.

Osobní asistent působí ve škole zpravidla na základě dohody (smlouvy) ředitele školy s nestátní neziskovou organizací o poskytování služby osobní asistence.

Při sestavování plánu služby osobní asistence a náplně práce asistenta mají rodiče dítěte důležitou a nezastupitelnou roli. V souladu se zákonem, který poskytovatelům sociálních služeb ukládá průběh služby s uživateli plánovat, účastní se zákonní zástupci dětí schůzek s pracovníky poskytovatele. Na nich sdělují potřeby a cíle svého dítěte a domlouvají se zástupcem poskytovatele formy, způsoby a obsah služby tak, aby se podařilo nastavit optimální míru podpory.

Čerpáno z literatury: Uzlová, I. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním. Praha: Portál, 2010.

TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2021 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník? Ochrana osobních údajů