KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

PREVENCE - 6 x o drogách

1. JE DOBRÉ VĚDĚT, ŽE ...

čichání těkavých látek (Toluen, Vulkán, ...) patří mezi nejnebezpečnější způsoby užívání drog.


1. rizika krátkodobá

Už první kontakt (první nádech) s těkavou látkou může způsobit organismu šok, zástavu srdce, zástavu dechu, smrt.
Nelze naměřit množství určené k aplikaci. Čichač vdechuje výpary rozpouštědla, dokud se nedostaví stav omámení. Protože někteří jedinci fetují se sáčkem nataženým přes hlavu (nebo zajistí nepřetržitý přísun drogy jiným způsobem) i po navození omámení zahlcují organismus drogou, dokud nedojde k otravě, popř. kolapsu a smrti.


2. rizika dlouhodobá

Těkavé látky bývají nazývány "drogami hloupých". Ačkoliv mentální a sociální úroveň hraje významnou roli, neznamená to, že by s ředidly experimentovali pouze intelektově hůře vybavení jedinci. Pravý důvod označení spočívá v povaze organických rozpouštědel. Jelikož rozpouštějí látky organického původu, postihují v těle veškeré orgány a ústrojí která se "fetování" účastní (pokožka kolem úst a nosu, sliznice, plíce, játra, ledviny, srdce a mozek). Protože mozkové buňky neregenerují, způsobuje dlouhodobé a pravidelné čichání vedle zhoršení fyzického zdraví hloupnutí.


Upozornění uživatelům

I když to tak možná nevypadá, čichání toluenu a jiných rozpouštědel je mimořádně nebezpečné. Jestli chceš přesto čichat dál, nabízíme několik rad, které sice nezabrání ničení orgánů a mozkových buněk, ale pomůžou Ti aspoň snížit nebezpečí otravy a smrti a přežít do doby, kdy třeba fet potřebovat nebudeš.

1) nikdy nefoukej sám

2) zajisti, aby v okamžiku omámení došlo k zamezení další intoxikace (nedávej si sáček s drogou přes hlavu, nepokládej si ho v ležící pozici na ústa, apod.)

3) upadne-li kámoš do bezvědomí, ulož ho do stabilizované polohy na čerstvém vzduchu a přivolej pomoc. Jestli nedýchá, zprůchodni navíc dýchací cesty a začni masáž srdce. Neposkytnutí pomoci potřebnému v ohrožení života je trestné.

4) nikdy z místa nehody neutíkej! - část obětí toluenu zemřela právě proto, že kamarádi zpanikařili a utekli!2. JE DOBRÉ VĚDĚT, ŽE ...

produkty konopí (marihuana, hašiš) patří mezi méně nebezpečné zakázané drogy, ale i jejich užívání může způsobit vážné psychické a sociálně právní problémy


1. rizika zdravotní


Kouřením kanabinoidů je tělo vystaveno nadměrnému působení karcinogenů. Podobně jako při kouření tabákových výrobků hrozí kuřákům marihuany a hašiše zvýšené riziko vzniku rakoviny. Dlouhodobé užívání může způsobit poruchy menstruačního cyklu a omezit plodnost mužů.


2. ohrožení psychického zdraví

Obecně platí, že požívání kanabinoidů umocňuje náladu. Lidé trpící depresemi a jinými psychickými potížemi by měli vědět, že konzumace kanabinoidů je pro ně nebezpečná. Případ mladého muže z Bruntálu, který se v depresi "zkouřil" a pokusil o sebevraždu více vypovídá o jeho špatném psychickém stavu, nicméně intoxikace marihuanou jistě sehrála negativní roli.

Část dlouhodobých uživatelů si stěžuje na poruchy krátkodobé paměti, psychickou rozkolísanost, prázdnotu prožívání a deprese.


3. ohrožení sociální a sociálně právní

Přestože užívání kanabinoidů mládeží je běžné, výroba, dovoz, vývoz, nabídka a prodej jsou trestány odnětím svobody až na 5 let.

Pravidelnou konzumací marihuany roste riziko vzniku tolerantního postoje k užívání jiných drog. Je dobré vědět, že mezi užíváním kanabinoidů a tzv. tvrdých drog (pervitin, toluen,..) je propastný rozdíl.


Upozornění uživatelům

Jestli chcete snížit rizika spojená s konzumací kanabinoidů, je dobré dodržet tyto zásady:

1. nekonzumovat kanabinoidy v depresi a sám

2. při konzumaci trávicím traktem nejíst přehnané množství. účinek se dostavuje přibližně hodinu po pozření; při velkém objemu může dojít k předávkování a zdravotním komplikacím

3. vyhnout se výkonu odpovědné činnosti ve "vyhuleném" stavu (řízení dopravních prostředků, obsluha strojů, ap.)

4. znát znění tzv. drogového zákona č. 112/1998 §187, 187a a 1883. JE DOBRÉ VĚDĚT, ŽE ...

Pervitin:

- je "tvrdá" nelegální droga, se kterou má na okrese Bruntál nejvíc lidí problémy

- Je nebezpečný podceňováním rizik spojených s jeho konzumací

- Pravidelná spotřeba poškozuje fyzické i psychické zdraví, může způsobit onemocnění podobné schizofrenii, nitrožilní aplikace zvyšuje riziko onemocnění žloutenkami, virem HIV a jinými infekčními chorobami

- Vznikající psychickou závislost lze těžko rozpoznat. Uživatel se dovede i roky uklidňovat a balamutit ujištěními kuřáckého typu "kdybych chtěl, přestanu" a závislost připustí teprve v situaci, kdy mu konzumace působí neřešitelné problémy

- Většina závislých trpí vážnými psychickými poruchami, nemůže se návyku zbavit, přesto před vrstevníky problémy popírá, nebo zlehčuje

- Nikdo neví, jestli se stane na droze závislý, dokud ji nevyzkouší. Toxikomani většinou přiznávají, že konzumaci pervitinu plánovali jako krátkodobý experiment ukončený s prvním příznakem návyku. Praxe ukazuje, že závislým se stane každý, kdo pervitin užívá často, nebo dlouhodobě

- Pervitin lze užívat poměrně dlouhou dobu s pocitem, že je "vše v pohohodě". K poškození sociálních vazeb dochází postupně ale v podstatné míře. Z léčebny, či po období vlastní vůlí dosažené abstinence se uživatel obvykle vrací do prostředí nedůvěry (krádeže v rodině, opakovaně porušené sliby, chování agresivní a kriminální povahy) a omezených možností uplatnění (nedokončené vzdělání, asociální životní návyky, zdravotní poškození,..), abstinenci znesnadňují tlaky závislého partnera, přátel a známých.

- Pro zvýšení zisku z prodeje bývá droga míchána s jinými, často nebezpečnými látkami (např. prací prostředky, omítka, jed na krysy,..). Nitrožilní aplikace výrazně zvyšuje riziko poškození zdraví.

- Užívání pervitinu je finančně náročné. Dlouhodobí konzumenti s potřebou zvyšovat dávky jsou často nuceni peníze na drogu obstarávat nelegálně.

- Říká se, že každý k svému cíli dojde, pokud chcete zkusit pervitin, doporučujeme: "Raději změňte cíl!"


Upozornění uživatelům

Užívat pervitin je hodně nebezpečné. Jestli pedro přesto dáváte a chcete snížit rizika, je nutné dodržet následující zásady:

1. jestli to jde, neberte jehlou, omezíte nebezpečí předávkování a otravy, vyhnete se riziku poškození cév a vzniku chorob kůže

2. jestli už jste na jehle, používejte svoji vlastní (snížíte riziko onemocnění žloutenkou, HIV, apod.).

3. nikomu svoji buchnu nepůjčujte; nezahazujte ji na místech, kde by mohlo dojít k poranění. mohli byste být souzeni za úmyslné šíření infekčních onemocnění; špinavé jehly za čisté anonymně mění streetworker

4. nikdy nesmažte o samotě

5. upadne-li kámoš vlivem drogy do bezvědomí, uložte ho do stabilizované polohy na čerstvém vzduchu a přivolejte pomoc; jestli nedýchá, zprůchodněte navíc dýchací cesty a začněte masáž srdce s umělým dýcháním. konzumace drogy pro osobní potřebu není trestná, neposkytnutí pomoci potřebnému v ohrožení života ano

6. sledují Vás?; straší Vás i v popelnici a posteli?, když jdete v noci do ledničky sedí tam? - jestli jo, tak byste měli uvažovat o změně - pedro Vám zjevně nesvědčí.4. JE DOBRÉ VĚDĚT, ŽE ...

konzumace halucinogenů (lysohlávky, tripy , LSD, části durmanu, …) je nebezpečná nevyzpytatelností účinků. Ve srovnání s jinými drogami nejvíce ovlivňuje vnímání a prožívání a nejvážněji ohrožuje soudnost konání s psychickým zdravím.


Rizika

• prožití špatného tripu - zážitku spojeného s intenzivními pocity strachu, šílenství, apod., po vystřízlivění může vyústit do období déle trvající deprese a psychické nepohody

• ztráta soudnosti - osoby halucinující domnělé nebezpečí mohou ohrozit zdraví, či životy uživatele i jeho okolí

• flashback - náhlý, obvykle několik minut trvající prožitek návratu halucinace, postihující uživatele nečekaně ve střízlivém stavu a to i po dlouhé době abstinence (až 1 rok)

• vznik latentní psychózy - teorie o možnosti "spuštění" skrytého psychického onemocnění, které by za normálních okolností (bez intoxikace halucinogenem) nepropuklo

• neschopnost reálného posouzení vlastního stavu. Subjektivní pocit předávkování je běžný a snadno přehodí výhybku na špatný trip.

• Houby - velké riziko záměny se smrtelně jedovatou čepičatkou, jedovatými vláknicemi, pavučinci atd.. Rostou ve stejný čas na stejných místech a jsou po čertech podobné. Téměř každou aplikaci provází nevolnost, někdy i zvracení.

• Durman - efekt připomíná těžkou otravu, při které člověk pozná temnou a děsivou stránku halucinací. Málokdo nejde odvahu zážitek zopakovat.

• Tripy - některé "papírky" prodávané jako tripy mohou účinkovat podobně jako pervitin, jiné třeba vůbec

Nezapomeňte: část sebevražd a smrtelných úrazů byla způsobena intoxikací halucinogenem


Upozornění uživatelům

Užívat halucinogeny je riskantní. Pokud jste se riskovat rozhodli, doporučujeme následující postup:

1. drogu se snažte získat z důvěryhodného zdroje

2. zjistěte co nejvíc informací o látce kterou jste se rozhodli užít (kvalita, síla, účinky, doba trvání)

3. k experimentu vyberte klidné a příjemné místo

4. mějte na paměti dobu trvání účinků intoxikace (cca 8 až 12 hodin, výjimečně i déle)

5. drogy užívejte nejlépe v přítomnosti zkušených lidí, se kterými se cítíte bezpečně

6. experiment byste si měli odpustit, pokud máte problémy s psychickým zdravím, nebo emoční stabilitou

7. v žádném případě neužívejte halucinogeny ve stavu deprese a citového rozladěníMožnost bezpečnější cesty

Toužíte-li po nevšedním zážitku a chcete přitom snížit rizika, snažte se využít bezpečnější metody navození změny stavu mysli (např. terapeutická sezení využívající postupy alternativní psychiatrie apod. umožňující zážitky podobné intoxikaci v chráněném prostředí)5. JE DOBRÉ VĚDĚT, ŽE ...

Zákon říká:

I. nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů (upravený text)

§ 187

1) kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na 1 rok až 5 let

2) odnětím svobody na 2 až 10 let bude pachatel potrestán

a. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo ve větším rozsahu

b. spáchá-li takový čin vůči osobě mladší 18 let

3) odnětím svobody na 8 až 12 let bude pachatel potrestán

a. získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch

b. spáchá-li takový čin vůči osobě mladší 15 let

c. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví

4) odnětím svobody na 10 až 15 let bude pachatel potrestán,

a. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt

b. získá-li takovým činem prospěch velkého rozsahu

c. spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech§ 187a

1) kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta nebo peněžitým trestem

2) odnětím svobody na 1 rok až 5 let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu§ 188

1) kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody na 1rok až 5 let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci

2) odnětím svobody na 2 léta až 10 let bude pachatel potrestán

a. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu

b. spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než 18 let

c. získá-li takovým činem značný prospěch


II. šíření toxikomanie

§ 188a

1) kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem

2) odnětím svobody na 1 rok až 5 let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než 18 let


III. přestupkový zákon

§ 30

1) přestupku se dopustí, kdo

a. prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší 18 let nebo osobě o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek

b. neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové látky než jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol

c. se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek

d. úmyslně vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmyslně líh nebo destilát bez povolení vyrobený přechovává nebo uvádí do oběhu

e. úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek než látek omamných a psychotropních osobě mladší osmnácti let, ohrožuje-li tím její tělesný nebo mravní vývoj

f. umožňuje neoprávněně požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší osmnácti let, nejde-li o čin přísněji trestný

g. požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek

h. po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písmenu g), ch) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písmenu g)

i. při výkonu činnosti, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo poškodit majetek, odmítne podrobit se dechové zkoušce nebo, byla-li dechová zkouška pozitivní, se odmítne podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ač to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

j. neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku

2) za přestupek podle odstavce 1

a. písm. a) až d) lze uložit pokutu do 3000 Kč,

b. písm. e) až g) pokutu do 5000 Kč a zákaz činnosti do šesti měsíců,

c. písm. h) pokutu do 10 000 Kč a zákaz činnosti do jednoho roku,

d. písm. ch) a i) pokutu do 15 000 Kč a zákaz činnosti do dvou let

e. písm. j) pokutu do 15 000 Kč.6. JE DOBRÉ VĚDĚT, ŽE ...

poskytnutí okamžité pomoci je nutné zejména při naprosté zástavě: dechu, kašlání, polykání a pohybů postiženéhoPrvní pomoc - postup:

1. vyčištění ústní dutiny

2. záklon hlavy postiženého (zprůchodnění dýchacích cest)

3. dýchání z úst do úst a srdeční masáž (15x stlačit, pak 2 vdechy za sebou = 100 stlačení za minutu)

4. při intoxikaci toluenem nebo jinými těkavými látkami provádět srdeční masáž bez umělého dýchání)


Dýchání z úst do úst

1. postižený leží na zádech

2. provedeme šetrný záklon hlavy

3. palcem a ukazovákem jedné ruky stlačíme nosní dírky postiženého

4. zhluboka se nadechneme

5. vdechneme vzduch do úst postiženého, sledujeme, zda se zvedá jeho hrudník (při odporu je v dýchacích cestách překážka kterou je třeba odstranit, nebo je nedostatečný záklon hlavy)

6. oddálíme od postiženého ústa, umožníme mu pasivní výdech, sledujeme pokles hrudníku

7. pokračujeme do příjezdu odborné pomoci, nebo do doby, kdy postižený začne dýchatSrdeční masáž

1. postiženého uložíme na tvrdou podložku

2. při dolním okraji hrudní kosti ve vzdálenosti několika centimetrů od hrotu mečovitého výběžku nalezneme místo pro přiložení dlaně (viz obrázek)

3. stlačujeme do hloubky cca 4 -5 cm přibližně 100x za minutu

4. doplňujeme dýcháním z úst do úst (15 x stlačit, pak 2 vdechy za sebou = 100 stlačení za minutu)

5. pokračujeme do příjezdu odborné pomoci, nebo do doby, kdy postižený začne dýchat

Rychlá lékařská pomoc - tel. č. 155


Stabilizovaná poloha

Je určena pro osoby v bezvědomí které dýchají a bije jim srdce. Udržuje volné dýchací cesty a brání vdechnutí krve nebo žaludečního obsahu při zvracení

1. přistupte k boku ležícího a jeho bližší nohu, co nejvíc ohněte v koleně - viz obr. a,

2. vzpřímené koleno mírně odtlačte od sebe a pod nadzvednutý zadek postiženého vložte co nejdál jeho napnutou ruku,

3. uchopte vzdálenější rameno (ruku) se zvednutým kolenem a převalte postiženého k sobě na bok - viz obr. b,

4. upravte polohu poraněného tak, aby měl hlavu v záklonu a ústa směřovala dolů. Ruka podpírá obličej, aby nedošlo k jeho stočení dolů - viz obr. c,

5. poraněného přikryjte, sledujte jeho stav a pokud krvácí z oblasti obličeje, podložte mu horní část trupu,

6. vyčkejte do příjezdu odborné pomoci (zavolejte ji)

TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2021 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník? Ochrana osobních údajů