KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

PRO RODIČE - Kde jinde hledat pomoc

Kde jinde možno hledat pomoc

Speciálně pedagogické centrum - kompetence jednotlivých SPC se liší dle druhu postižení žáků, kterým je péče poskytována – vady řeči, zrakové postižení, sluchové postižení, tělesné postižení, mentální postižení, poruchy autistického spektra.

Středisko výchovné péče poskytuje speciálně pedagogické a psychologické služby dětem s rizikem poruch chování nebo s již rozvinutými projevy poruch chování a negativními jevy v sociálním vývoji.

Krizové centrum poskytuje okamžitou pomoc dětem nebo dospělým v těžké životní situaci (kterou nemohou vyřešit vlastními silami).

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy nabízí pomoc při řešení problémů rodinného a partnerského soužití, také při mezigeneračních a rozvodových
(i porozvodových) problémech.

Dětská psychiatrie se zabývá diagnostikou a léčením psychických poruch
v dětském věku, zejména poruchami vnímání a myšlení, projevování emocí, poruchami chování. V péči dětských a dorostových psychiatrů jsou děti a mládež s dětskou schizofrenií, depresí, fobickými a úzkostnými poruchami, poruchami příjmu potravy, těžkými specifickými poruchami chování (s hyperaktivitou), děti a dospívající zneužívající návykové látky, děti z těžce narušeného rodinného prostředí (oběti týrání, pohlavního zneužívání, atd.), … Dětská psychiatrie je lékařská disciplína, k diagnostice i léčbě potíží používá medicínské postupy a prostředky (včetně léků).Kliničtí psychologové

Mgr. Dagmar Dokoupilová
Frýdek-Místek, TGM 260, 558 415 921, 731 726 118
Email: dagmardokoupilova@seznam.cz

PhDr. Hana Jursová
Frýdek-Místek, Revoluční 531, hana.jursova@seznam.cz, 737 734 191

PhDr. Marie Cveková
Frýdek-Místek, Malý Koloredov 811, 558 621 661

PhDr. Jarmila Petrovská Ph.D.
Frýdek-Místek, nám. Svobody 14, 777 601 800

Mgr. Radmila Onderková
Frýdek-Místek, Zámecké nám. 26, 603 334 448
email: psycholog.onderkova@seznam.cz, www.psycholog.onderkova.sweb.cz

Mgr. Gabriela Zajacová
Nemocnice Třinec-Sosna, tel. 558 309 589, 607 562 810

Mgr. Michaela Mrowetz Bartáková
SNP 4, Ostrava – Zábřeh
tel. 596 783 707, 608 959 030

PhDr. Marie Fiutowská
Dr. Martínka 7, Ostrava-Hrabůvka
tel. 595 703 378

Mgr. Eva Jemelková
Sokolská tř. 51, Moravská Ostrava,
tel. 596 114 783

PhDr. Jelena Krásná
Milíčova 8, Moravská Ostrava
tel. 596 116 700

PhDr. Ludmila Mrkvicová
Na Hradbách 4, Moravská Ostrava
tel. 596 127 613

TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2021 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník? Ochrana osobních údajů