KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

PRO RODIČE - Jak se objednat

Způsobů, jak navázat spolupráci s poradnou, je několik

Nejčastěji vychází první podnět od pedagogů škol, kteří při osobním jednání se zákonným zástupcem žáka vyjádří podezření na přítomnost jeho výukových, výchovných či jiných obtíží s předpokladem prospěšnosti realizace pedagogicko-psychologického vyšetření. Pokud je zákonný zástupce srozuměn s potřebností intervence poradny, vyplní škola k tomu určený formulář. V něm uvede důvody návrhu vyšetření, popíše projevy žáka ve škole, případně se vyjádří ohledně svých očekávání plynoucích z návrhu poradenské péče.
Pod odkazem formuláře je ke stažení několik jejich verzí vytvořených pro zvažovaná vyšetření dětí předškolního věku, žáků základní školy, žáků s již dříve zjištěnými příznaky vývojových poruch učení nebo u nichž má škola podezření na přítomnost těchto obtíží, a studentů středních škol.

Vyplněný formulář zašle nebo jinak doručí buď škola nebo zákonný zástupce poradně. Zde je tento dokument vnímán jako žádost o vyšetření a na jeho základě je pak klientovi přidělen termín návštěvy i určen pracovník poradny, který se mu bude věnovat. Klient obdrží pozvánku, nebo bude kontaktován telefonicky či e-mailem. Jmenovitě uvedený odborný pracovník poradny je zpravidla určen podle místa školy nebo bydliště rodiny, lze však vyhovět případnému přání žadatele ohledně volby konkrétního psychologa nebo pedagoga poradny. Pokud z jakýchkoli důvodů nevyhovuje stanovený termín, prosíme o včasnou reakci, abychom jej mohli nabídnout jiným zájemcům. S Vámi pak domluvíme termín náhradní.
Plnoletí klienti jsou zváni na vlastní žádost.

Zákonní zástupci a plnoletí klienti mohou navázat kontakt s poradnou i bez vědomí školy. V osobním, telefonickém či elektronickém kontaktu ( viz Kontakty) sami sdělí své požadavky. Sociální pracovnicí budou mimo jiné tázáni na souhlas nebo nesouhlas s vyžádáním dotazníku vyplněného školou. Další průběh je totožný s výše uvedeným.Zastupování dítěte, žáka ve věcech týkajících se vzdělávání

TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2021 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník? Ochrana osobních údajů