KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

PRO PEDAGOGY - Jak doporučit žáka k vyšetření

Jak doporučit žáka k vyšetření v PPP

Podnět školy bývá nejčastějším impulsem k zahájení spolupráce rodičů dítěte (nebo zletilého klienta) s poradnou. Důvodem bývají jak výchovné, tak zejména vzdělávací obtíže – často ve smyslu podezření na přítomnost vývojových poruch učení.

Pokud je pedagog přesvědčen o prospěšnosti či nezbytnosti intervence poradny, jeho prvním krokem by měla být individuální konzultace se zákonným zástupcem dítěte (zletilým studentem), ve které ozřejmí důvody svého návrhu včetně očekávaného efektu odborného vyšetření.

Zákonný zástupce dítěte může na tento podnět pedagoga sám vyjednat návštěvu poradny (osobně, telefonicky, e-mailem). Rychlejším je postup, kdy pedagog vyplní dotazník (viz Formuláře), s uvedenými informacemi zákonného zástupce seznámí a vyžádá jeho podpis jako souhlas s odesláním dotazníku do PPP. Tento vyplněný dotazník je v poradně vnímán jako žádost o vyšetření. Rodiče dítěte jsou pak zpraveni o termínu odborného vyšetření dítěte.

Informace uvedené školou v dotazníku jsou pro porozumění situaci žáka velmi cenné, jedná se o profesionální pohled na jeho výkony a chování v podmínkách odlišných od rodinného prostředí i prostředí poradny.

Prosíme, aby byl dotazník vyplněný školou dodán alespoň týden před termínem vyšetření klienta.

UPOZORNĚNÍ:
Pokud škola před odesláním žáka do PPP poskytuje podpůrná opatření 1. stupně (jak jí ukládá Vyhláška č. 27/2005 Sb. v platném znění), přiloží k Žádosti o vyšetření také vyplněný formulář „Informace školy o podpůrných opatřeních 1. stupně poskytovaných žákovi“ (viz Vyhl. 27/2005 Sb., §11, odst. 3, písmeno d). Bez této přílohy nebude žádost o vyšetření vnímána jako úplná a škola bude urgována, aby tuto přílohu dodala. Až po dodání všech náležitých součástí žádosti budou osloveni zákonní zástupci žáka (zletilý žák) s termínem vyšetření.

UPOZORNĚNÍ:
Pokud škola v žádosti o vyšetření žáka v PPP zatrhne požadavek doporučení asistenta pedagoga, pak je povinna k žádosti přiložit vyplněný formulář „Žádost o doporučení asistenta pedagoga“ , kde specifikuje důvody tohoto požadavku, předpokládanou náplň práce AP, charakter podpory atd. Bez této přílohy k žádosti o vyšetření žáka nebude žádost vnímána jako úplná a PPP bude dodání přílohy urgovat. Až po obdržení všech náležitých součástí žádosti budou osloveni zákonní zástupci žáka (zletilý žák) s termínem vyšetření.

Formuláře dotazníků k 1. st. PO a k žádosti o AP najdete v odkazu Formuláře.


TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2021 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník? Ochrana osobních údajů