KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

PRO PEDAGOGY - Jak doporučit žáka k vyšetření

Jak doporučit žáka k vyšetření v PPP

Podnět školy bývá nejčastějším impulsem k zahájení spolupráce rodičů dítěte (nebo zletilého klienta) s poradnou. Důvodem bývají jak výchovné, tak zejména vzdělávací obtíže – často ve smyslu podezření na přítomnost vývojových poruch učení.
Pokud je pedagog přesvědčen o prospěšnosti či nezbytnosti intervence poradny, jeho prvním krokem by měla být individuální konzultace se zákonným zástupcem dítěte (zletilým studentem), ve které ozřejmí důvody svého návrhu včetně očekávaného efektu odborného vyšetření.
Zákonný zástupce dítěte může na tento podnět pedagoga sám vyjednat návštěvu poradny (osobně, telefonicky, e-mailem). Rychlejším je postup, kdy pedagog vyplní dotazník (viz Formuláře), s uvedenými informacemi zákonného zástupce seznámí a vyžádá jeho podpis jako souhlas s odesláním dotazníku do PPP. Tento vyplněný dotazník je v poradně vnímán jako žádost o vyšetření. Rodiče dítěte jsou pak neprodleně zpraveni o termínu odborného vyšetření dítěte.

Informace uvedené školou v dotazníku jsou pro porozumění situaci žáka velmi cenné, jedná se o profesionální pohled na jeho výkony a chování v podmínkách odlišných od rodinného prostředí i prostředí poradny.

Prosíme, aby byl dotazník vyplněný školou dodán alespoň týden před termínem vyšetření klienta.


TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2019 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník?