KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

GDPR

Svá práva vůči PPP Frýdek-Místek, p. o., uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů:
Ing. Igor Prosecký, společnost I3 Consultants s.r.o., IČO: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha,
e-mail: poverenec.oou@i3c.cz, telefon: 543 214 714
____________________________________________________________________________________________

Před zahájením vyšetření obdrží zákonný zástupce nezletilého klienta (zletilý klient) v psané podobě informace o nakládání s osobními údaji v PPP F-M. Jejich přečtení a souhlas s nimi potvrdí podpisem.INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PPP Frýdek-Místek pro rodiče (nebo jiné zákonné zástupce) dětí, žáků a neplnoletých studentů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PPP Frýdek-Místek pro zletilé klienty


Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení pro účely minimalizace rizik přenosu Koronaviru (COVID-19) v rámci poskytování poradenských služeb v PPP Frýdek-Místek jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2020 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník?