Aktivity PPP ve školním roce 2022/2023

Profesní orientace

V období od října 2022 do ledna 2023 proběhla na základních školách v Třinci, Vendryni a Jablunkově skupinová vyšetření žáků 9. tříd zaměřená na posouzení profesní orientace. Této služby celkem využilo 118 žáků ze sedmi základních škol. Směřování jejich další vzdělávací cesty bylo s nimi a jejich rodiči následně individuálně konzultováno.

Prožitkové odpoledne

Dne 1. 12. 2022 proběhlo v MŠ Zaolší prožitkové odpoledne s rodiči předškoláků. Setkání s rodiči a pedagogy bylo zaměřené na rozvíjení praktických dovedností rodičů a získávání znalostí potřebných pro výchovu a vzdělávání dětí před nástupem do školy. Závěrečná část byla věnována dotazům rodičů. Setkání proběhlo v přátelské a uvolněné atmosféře. Setkání se zúčastnilo 15 rodičů a 3 pedagogové.

Metodické setkání pro pedagogy mateřských a základních škol

Dne 10.11 a 21.11.2022 proběhlo pracovní setkání pedagogů mateřských a základních škol v Třinci, které bylo zaměřené na práci s dětmi s nežádoucími projevy chování. Prožitkovými metodami práce měly pedagožky možnost si osvojit nové techniky a nástroje zaměřené na žádoucí chování dětí a žáků. Toto metodické setkání probíhalo v pracovní, uvolněné atmosféře, paní učitelky měly možnost společně s lektorkami sdílet jednotlivé kazuistiky dětí, společně se zamyslet a zapracovat na způsobech řešení problémů dětí. Celkem se akce zúčastnilo 32 pedagogů.

14. krajská konference k primární prevenci rizikového chování

3. a 4. října proběhla v Konferenčním centru Malenovice 14. krajská konference k primární prevenci rizikového chování, kterou ve spolupráci s oblastními metodiky poraden MSK organizuje krajský koordinátor primární prevence MSK. V úvodu konference byli posluchači seznámení s aktuálními informacemi o prevenci v Moravskoslezském kraji a na úrovni MŠMT – strategie prevence, připravované dotační programy, vyhodnocení monitorování situace rizikového chování. Následoval dvoudenní program, jehož náplní byly příspěvky hlavních hostů konference: O rizicích komunikace uvnitř sborovny promluvila pan David Čáp, o mýtech ovlivňujících preventivní programy hovořil pan Martin Kožíšek, a paní Hana Cisovská přednesla zajímavý příspěvek o dramatické výchově a dramaterapii v prevenci. Druhý den konference byl věnován prostor organizátorům primárně preventivních aktivit v rámci MSK a ti měli možnost posluchačům představit své aktivity plánované pro tento školní rok. Tuto jedinečnou příležitost k setkání, vzájemnému sdílení zkušeností, informací a příkladů dobré praxe si nenechalo ujít 150 účastníků konference.

Setkání školních metodiků prevence

V zářijových a říjnových dnech proběhlo celkem pět setkání školních metodiků prevence s oblastí Frýdeckomístecka, Třinecka a Jablunkovska. Setkání se celkem účastnilo 39 školních metodiků prevence. Setkání byla věnována vymezení rozsahu spolupráce mezi metodikem prevence PPP a školními metodiky prevence pro aktuální školní rok 2022-23. Školní metodici byli seznámení s výstupy systému SEPA pro oblast Frýdeckomístecka a Třinecka za minulý školní rok, s aktuální nabídkou specializačního studia pro ŠMP, s metodikami a materiály, které mohou využít v rámci prevence duševních problémů a duševních poruch žáků a studentů. Metodici měli možnost sdílet a konzultovat aktuálně řešené problémy, na které v rámci plnění funkce metodika prevence ve školách narážejí. Větší prostor byl věnován vymezení a popsání povinné dokumentace školního metodika prevence dle vyhlášky 72/2005 Sb.