Aktivity PPP ve školním roce 2021/2022

Profesní orientace

V období od 15. 10. – 30. 11. 2021 proběhla na základních školách v Třinci a Vendryni skupinová vyšetření žáků 9. tříd zaměřená na profesní orientaci. Této služby celkem využilo 65 žáků ze čtyřech základních škol. Směřování jejich další vzdělávací cesty bylo s nimi a jejich rodiči následně individuálně konzultováno.

Přednáška v MŠ

Dne 18. 10. 2021 proběhla přednáška pro rodiče dětí z MŠ Nýdek. Tradice setkávání byla přerušena v uplynulém školním roce nepříznivou epidemiologickou situací v ČR. O to větší chuť a zájem bylo tuto akci uskutečnit nyní. Setkání se účastnilo 30 rodičů. Tématem přednášky bylo seznámení se základními pojmy, které se dotýkají nástupu do školy, vymezení pojmů školní zralost x školní připravenost. Rodičům byly poskytnuty konkrétní poznatky s důrazem na popis předpokladů pro počáteční nácvik čtení a psaní i rizik v oblasti rozvoje gramotnosti. V praktické části byli seznámeni s konkrétními náměty vhodných aktivit zaměřených na stimulaci rozvoje předškolních dovedností dětí. Přednáška pro rodiče byla vedena společně s klinickou logopedkou, která poukázala na potřebnost rozvoje řečových dovedností u dětí.
V závěru setkání byl rodičům dán prostor pro společnou diskuzi.

Seminář pro začínající školní metodiky prevence

Dne 14. 10. se v prostorách PPP FM uskutečnil seminář pro nové, začínající školní metodiky prevence, zájem o téma projevili i stávající školní metodici. Seminář reagoval na nejčastější dotazy nově začínajících metodiků prevence týkající se vymezení funkce a kompetencí školního metodika prevence, dalšího vzdělávání, náplně činností metodika prevence dle vyhlášky, práce se systémem evidence preventivních aktivit a vedení dokumentace školního metodika prevence. Podstatnou součásti semináře bylo seznámení se zakotvením prevence v rámci legislativy, zejména pak ve školském zákoně, vyhlášce č.72/2005 Sb. a Metodickém doporučení k primární prevenci rizikového chování.

Setkání školních metodiků prevence

Od 30. 9. 2021 do 11. 10. 2021 proběhly čtyři setkání školních metodiků ZŠ a SŠ Frýdecko-Místecka. Celkem se setkání účastnilo 22 pedagogů. Setkání určené školním metodikům prevence středních škol bylo obohaceno o představení aktuálně nabízených služeb organizace Modrý kříž, které představil pan Radovan Bista. Aktuální nabídku primární prevence poskytované organizací Nebuď oběť! přišel představit pan Látal. Na setkáních byla představena nabídka služeb metodika prevence PPP FM pro aktuální školní rok 2021/2022. Školní metodici prevence byli seznámení s aktuální nabídkou specializačního studia pro ŠMP, aktuálními změnami v legislativě a systému SEPA. Na základě výsledků studie provedené Klinikou adiktologie: zhodnocení stavu a potřeb v oblasti školské prevence rizikového chování během druhé vlny epidemie covid-19. byla diskuse a reflexe věnována tématu duševní zdraví a jeho zapracování do primárně preventivních aktivit ve škole.

13. krajská konference k primární prevenci rizikového chování

4. a 5. října proběhla v Konferenčním centru Malenovice 13. krajská konference organizována KÚ MSK. Na její přípravě a realizaci se jako členka realizačního týmu podílela také metodička prevence PPP FM. V úvodu konference byli posluchači seznámení s aktuálními informacemi o prevenci v Moravskoslezském kraji a na úrovni MŠMT – strategie prevence, dotační program, vyhodnocení monitorování situace rizikového chování. Následoval dvoudenní vzdělávací program, jehož náplní byly přednášky a semináře zpracovávající aktuální témata prevence, např. preventivní aktivity policistů v rámci Moravskoslezského kraje, vedení žáků k odpovědnosti a samostatnosti na základě poznatků o fungování mozku, psychohygiena pro učitele, aktuální trendy v kyberprostoru, dokumentární film v primární prevenci aj. Tuto jedinečnou příležitost k setkání, vzájemnému sdílení zkušeností, informací a příkladů dobré praxe si nenechalo ujít 150 účastníků konference.

Setkání školních metodiků prevence z oblasti Třinecka

Dne 29. 9. 2021 se v Třinci uskutečnila dvě setkání 31 školních metodiků prevence ZŠ a SŠ z regionu Třinecka. Školním metodikům byla představena nabídka služeb metodika prevence PPP FM pro aktuální školní rok 2021/2022. Školní metodici prevence byli seznámení s aktuální nabídkou specializačního studia pro ŠMP, aktuálními změnami v legislativě a systému SEPA. Na základě výsledků studie provedené Klinikou adiktologie: zhodnocení stavu a potřeb v oblasti školské prevence rizikového chování během druhé vlny epidemie covid-19. byla diskuse a reflexe věnována tématu duševní zdraví a jeho zapracování do primárně preventivních aktivit ve škole. Pan Lukáš Látal přišel představit aktivity organizace Nebuď oběť! a nabídl možnost využití Chytré výzvy společnosti O2 k financování preventivních aktivit škol.